İngilizce saatler

İngilizce Saatler Konu Anlatımı; Number 1 Tutorial: Super Easy

0 Comments

” İngilizce saatler ” dersimizde İngilizce’de saatleri nasıl söylediğimiz ve sorduğumuzu öğreneceğiz. Ayrıca yazılış ve okunuşlarını öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım.

Tam Saatleri Söylemek için

Saat Söylenişi Türkçe Okunuşu Anlamı
01:00 It’s one o’clock its uan oklok saat 1
02:00 It’s two o’clock its tû oklok Saat 2
03:00 It’s three o’clock its trí oklok saat 3
04:00 It’s four o’clock its foú oklok saat 4
05:00 It’s five o’clock its fayf oklok saat 5
06:00 It’s six o’clock its siks oklok saat 6
07:00 It’s seven o’clock its sevın oklok saat 7
08:00 It’s eight o’clock its eyt oklok saat 8
09:00 It’s nine o’clock its nayn oklok saat 9
10:00 It’s ten o’clock its ten oklok saat 10
11:00 It’s eleven o’clock its elevın oklok saat 11
12:00 It’s twelve o’clock its twelf oklok saat 12

İngilizce Saatler ; öğlenden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek

İngilizce’de öğlenden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek için AM ->Ante meridiem -> öğleden önce ve PM ->Post meridiem ifadelerini kullanırız.

İngilizce‘de öğlen 12’den önceki saatleri söylemek için AM->ante meridiem (yani öğleden önce) ve PM->post meridiem (öğleden sonra) ifadelerini kullanırız.

SAATİ SORMAK İÇİN

İngilizce Saati Sormak İçin Türkçe Teleffuzu Türkçe Anlamı
What time is it? vat taym is it Saat kaç?
What is the time? vat is tı taym Saat kaç?

Çeyrek Saatleri Söylemek İçin;

Geçiyor derken -past ifadesini kullanırız

Saat Söylenişi Telafuzu Anlamı
01:15 It’s quarter past one it is kuartır past uan Saat 1’i çeyrek geçiyor
02:15 It’s quarter past two it is kuarter past tû Saat 2’i çeyrek geçiyor
03:15 It’s quarter past three it is kuartır past three Saat 3’ü çeyrek geçiyor
04:15 It’s quarter past four it is kuartır past for Saat 4’ü çeyrek geçiyor
05:15 It’s quarter past five it is kuartır past fayf Saat 5’i çeyrek geçiyor
06:15 It’s quarter past six it is kuartır past siks Saat 6’yı çeyrek geçiyor
07:15 It’s quarter past seven it is kuartır past sevın Saat 7’yi çeyrek geçiyor
08:15 It’s quarter past eight it is kuartır past eyt Saat 8’i çeyrek geçiyor
09:15 It’s quarter past nine it is kuartır past nayn saat 9’u çeyrek geçiyor
10:15 It’s quarter past ten it is kuartır past ten Saat 10’u çeyrek geçiyor
11:15 It’s quarter past eleven it is kuartır past elevın Saat 11’i çeyrek geçiyor
12:15 It’s quarter past twelve it is kuartır past twelf saat 12’i çeyrek geçiyor

var derken -to ifadesini kullanırız.

Saat Söylenişi Telaffuzu Anlamı
00:45 It is a quarter to one it is e kuartır to uan saat 1’e çeyrek var
01:45 It’s a quarter to two it is e kuartır to tû Saat 2’ye çeyrek var
02:45 It’s a quarter to three it is e kuartır to tri Saat 3’e çerek var
03:45 It’s a quarter to four it is e kuartır to for Saat 4’e çeyrek var
04:45 It’s a quarter to five it is e kuartır to fayf saat 5’e çeyrek var
05:45 It’s a quarter to six it is e kuartır to siks saat 6’ya çeyrek var
06:45 It’s a quarter to seven it is e kuartır to sevın saat 7’ye çeyrek var
07:45 It’s a quarter to eight it is e kuartır to eight saat 8’e çeyrek var
08:45 It’s a quarter to nine it is e kuartır to nine saat 9’a çeyrek var
09:45 It’s a quarter to ten it is e kuartır to ten saat 10’a çeyrek var
10:45 It’s a quarter to elevın it is e kuartır to eleven saat 11’e çeyrek var
11:45 It’s a quarter to twelve it is e kuartır to tvelf Saat 12’ye çeyrek var

Buçuk/Yarım saatleri Söylemek İçin;

Saat Okunuşu Telaffuzu Anlamı
01:30 It’s half past one it is half past uan saat 1 buçuk
02:30 It’s half past two it is half past tû Saat 2 buçuk
03:30 It’s half past three it is half past tri saat 3 buçuk
04:30 It’s half past four it is half past for saat 4 buçuk
05:30 It’s half past five it is half past five saat 5 buçuk
06:30 It’s half past six it is half past siks saat 6 buçuk
07:30 It’s half past seven it is half past sevın saat 7 buçuk
08:30 It’s half past eight it is half eyt saat 8 buçuk
09:30 It’s half past nine it is half past nayn saat 9 buçuk
10:30 It’s half past ten it is half past ten saat 10 buçuk
11:30 It’s half past eleven it is half past elevın saat 11 buçuk
12:30 It’s half past twelve it is half past tvelf Saat 12 buçuk

İnglizce Saatler Video

İngilizce Saatler Konu Anlatımı

Genel olarak İngilizce saatleri söylerken o’clock (of clock) yani saat, past (geçiyor) ve to (var) ifadeleri çok kullanılır. Bununla beraber konuşma dilinde

It’s five -> saat 5

It’s five fifteen -> saat 5 :15

It’s 8 thirty -> saat 8:30

gibi kullanımlar mevcuttur.

Leave a Comment

Your email address will not be published.