logo-top-1

Best Up to Date Contents

View More
logo-top-2

Online English Courses

View More
logo-top-3

English Web Tr Books

at near future
View More

Latest News

Education news all over the world.

explorer
June 6, 2017

100 Must Read Books

explorer
May 15, 2017

Tips for Writing a Paragraph

explorer
October 31, 2018

Online History Education Degree

explorer
October 19, 2018

Online Business Degree

explorer
October 19, 2018

Online Social Work Degree

What People Say

THIS PART IS UNDER CONSTRUCTION (BU BÖLÜM YAPIM AŞAMASINDADIR)

peter

Peter Packer

Front-end Developer

“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”

manuel

Manuel

Designer

“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”

john-doe

John Doe

Art director

“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I’ve learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

elsie

Elsie

Copyrighter

“ You don’t need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

anthony

Anthony

CEO at Thimpress

“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress – the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

Online İngilizce Öğrenme Portalı

English web tr Online İngilizce Öğrenme alanında sizlere 2005 ten bu yana en iyi içeriği sunmaya çalışmaktadır. Ben Onur Kalafat ve  ben devlet okullarında 10 yıldan fazla görev aldım. Türk insanlarının Dünya’daki çoğu insandan daha fazla İngilizce konuşma becerisine ihtiyacı var. Neden? Çünkü, Türkiye’nin gayet yüksek derece bir turizm kapasitesi var. Buna ek olarak, çoğu Türk insanı bir dolu İngilizce eğitiminden sonra bile İngilizce konuşamadığından yakınmaktadır.

Fakat, bu yaklaşım doğru değil. Neden derseniz okullardaki İngilizce eğitimi yeterli değil. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada, derslerinde teknoloji veya drama kullanan kaliteli İngilizce öğretmenlerinin sayısı günden güne artmakta.

Buna rağmen halen çoğu devlet okulu olmak üzere İngilizce eğitimi neden yetersiz. Türkiye genelinde bir dolu devlet okulu var ve bunların hepsi tek bir İngilizce müfredatı ile yönetilmekte. Buna ek olarak özel okullarda aynı müfredat ile yönetilmekte fakat bunlar eğitimlerini ekstra dersler ve kurslar ile güçlendirmekte. Ayrıca tabi ki kaliteli eğitim ortamları da var.

Ve tekrardan neden İngilizce eğitimi devlet okullarında yetersiz. Benim fikrimce, Türkiye çevresinde bir dolu sosya -ekonomik sınıf bulunmakta. Ve aynı müfredat her yerde aynı başarıyı sağlaması beklenemez. Bazı ailelerin gerçekten düşük , bazılarının ise yüksek gelirleri bulunmakta. Düşük gelirli aileleri düşündüğümüzde, çok sayıda finansal ve eğitimsel eksikliklerinin olduğu görünmekte. Ülkemizde ki düşük gelirli ailelere günümüzün şartlarında iyi şans dilemek lazım.

2005 ten bu yana English web tr olarak, yapabileceğimiz en iyi ücretsiz İngilizce öğrenme materyellerini sunmaktayız. Fakat aileler ve öğrenciler buradaki yada internetteki diğer eğitim materyellerine ulaşmaları için internet bağlantısına ihtiyaçları var.

Hakkımda daha fazla bilgi için resmi sitem,

www.onurkalafat.com.tr

Teşekkürler

Online English Learning Portal

English web tr tries to serve you the best content since 2005 on  Online English Learning.  I am Onur Kalafat and I have been an English teacher at state schools more over 10 years in Turkey. Turkish people needs English more than any other people around the globe. Why? Because, Turkey has a very high rated tourism capacity. Moreover, in Turkey most people complain about they are not able to speak English after many years of English education.

However, that is not true. English education in schools aren’t eduquate. I think so. By the way, qualified English teachers are increasing day by day. Teachers who use technology or drama (from another aspect) are increasing day by day.

If so why English education isn’t eduquate in state schools (mostly.) There are a huge numbers of state schools around Turkey and they are governed by a single curriculum. By the way, private schools are also governed by the same curriculum but they amplify their education by other means like extra lessons, extra courses and by qualified teaching environment.

And again why English learning and teaching isn’t eduquate in state schools. In my opinion there are lots of socio-economic classes around Turkey. And the same curriculum may not gurantee the same success everywhere. Some families have a very low-income and some have a higher income. When we think about low-income families, they have lots of financial and educational problems.  We wish good fortune who has low-income around Turkey.

As being English web tr since 2005 , we are serving our best free educational materials. However, families and students also need internet connection to be able to take the advantage of online learning materials here or other ones.

I am Onur Kalafat. And I wish a good fortune in your English learning adventure.

www.onurkalafat.com.tr

Thank you

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!