Home > Blog > 6th Class > 6. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELER (Okunuşlarıyla)

6. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELER (Okunuşlarıyla)

3.Ünite
City                                                       şehir                                                    siti
Country                                              ülke,köy,kırsal                                 ka:ntri
Environment                                    çevre                                                   invayrımınt
Somewhere                                      bir yer                                                 samve:
Different                                            farklı                                                    difrınt
Small                                                   küçük                                                   sımo:l
Live                                                      yaşamak                                             liv
Called                                                  adında                                                 kold
Quiet                                                   sessiz                                                   kuayt
Lovely                                                 sevimli                                                lavli
Place                                                    yer                                                        pıleys
Garden                                               bahçe                                                  ga:dın  
Prepare                                              hazırlamak                                        pıripe: /pıripeyır
Big                                                        büyük                                                  big
Visit                                                     ziyaret etmek                                  vizit
Feed                                                    beslemek                                          fi:d
Everybody                                         herkes                                                 evribodi/evribadi
Busy                                                     meşgul,yoğun                                  bizi
Cry                                                        ağlamak,feryat etmek                  kıray
Apartment                                        apartman                                           ıpa:tmınt
Doll                                                      oyuncak                                              do:l
Look for                                              aramak                                                luk fo:
Find                                                      bulmak                                               faynd
Again                                                   yeniden,tekrar                                ıge:n
Suitcase                                              valiz,bavul                                         su:tkeys
Still                                                       hala                                                      sıtil
Put                                                        koymak                                               put
Hurry                                                   acele etmek                                     hari/höri
Buy                                                       satın almak                                       bay
Clothes                                                 elbise,kıyafet                                  kıloths
Street                                                  sokak                                                   sıtri:t
Wait                                                     beklemek                                          veyt
Line                                                      sıra,çizgi                                             layn
Get                                                       almak                                                  get
Ticket                                                  bilet                                                     tikıt
Crowded                                            kalabalık                                            kıra:did
Noisy                                                   gürültülü                                            noyzi
Cross                                                    karşıya geçmek                                               kıros
Direct                                                  doğrudan,yönlendrmek              dayreky/direkt
Downtown                                        şehir merkezi,çarşı                        da:nta:n
People                                                insanlar                                              pi:pıl
Around                                               etrafında                                            ıra:nd
Light                                                     ışık                                                        layt
Police officer                                   polis memuru                                  pıli:s ofisı:
Bus stop                                             otobüs durağı                                  bas sıtop
Next                                                     gelecek,sonraki                              nekst
Exciting                                              heyecan verici                                 iksayting
Boring                                                 sıkıcı                                                    boring
Funny                                                  eğlenceli,komik                              fani
Easy                                                      kolay                                                    i:zi
Relaxing                                             rahatlatıcı                                          rilaksing
Dirty                                                     kirli                                                       dö:ti
Clean                                                   temiz(lemek)                                   kıli:n
Tall                                                       uzun                                                     to:l
Skyscraper                                         gökdelen                                           sıkaysıkreypı:
Junk food                                           abur cubur                                         cank fu:d
Fast                                                      hızlı                                                      fast
Plane                                                   uçak                                                     pıleyn
Train                                                    tren                                                      tıreyn
Adventure                                         macera                                                ıdvençı:
Movie                                                 film                                                      muvi:
Soap opera                                        pembe dizi                                        so:p opirı
Large                                                    geniş,büyük                                      la:c
Same                                                   aynı                                                      seym
Thin                                                      zayıf                                                     thin
Short                                                    kısa                                                       şo:t
Dark                                                     koyu,siyah                                         da:k
Medium height                                  orta boylu                                          midyım hayt
Medium weight                              orta kilolu                                          midyım veyt
Slow                                                     yavaş                                                   sılov
Warm                                                  ılık                                                        vo:m
Fat                                                        şişman                                                fet
Cold                                                     soğuk                                                   kold
High                                                     yüksek                                                hay
Salty                                                     tuzlu                                                    solti
Long                                                     uzun                                                     long
Lake                                                     göl                                                        leyk
Region                                                bölge                                                   ri:cın
in the middle of                              ortasında                                           in dı midıl of
Average                                              ortalama                                            evric
Temperature                                    derece,sıcaklık                                 tempriçı:
Pretty                                                  güzel,çok                                           pıreti
About                                                  hakkında,civarında,yaklaşık      ıba:t
 
 
 

English: Türkçe: F-16 Fighting Falcon'u üreten...

English: Türkçe: F-16 Fighting Falcon’u üreten ve kullanan ülkeler haritası F-16 üreten ülkeler. F-16 kullanan ülkeler. F-16’nın türevleri üreten ülke (Japanya). (Photo credit: Wikipedia)

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.