Home > Blog > 7th Class > 7. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ

[lingua_accordion id=”lingua_8″ multiselectable=”true” style=”accordion2″ ][lingua_accordion_item title=”7. SINIF 2.ÜNİTE KELİMELERİ” id=”0″ accordion_id=”lingua_8″ style=”accordion2″ ]7. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ VE TÜRKÇE ANLAMLARI[/lingua_accordion_item][/lingua_accordion]

  1. 7.SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ    

Biography                                                          biyografi                                             bayıgrıfi
Autobiography                                                öz geçmiş                                           otobayıgrıfi

Surrealist                                                           gerçek üstücü                                  sırılist
Sculptor                                                             heykeltıraş                                        sıkalptı:
Painter                                                               ressam                                                peyntı:
Well-known                                                     ünlü                                                      vel no:n
Occupation                                                       meslek                                                okipeyşın
Job                                                                       meslek                                                cob
Know                                                                   bilmek                                                 nov
Born                                                                     doğmak                                       bo:n
Die                                                                       ölmek                                                  day
Famous Works                                                   ünlü eserleri                                     feymıs vö:ks
Style                                                                    stil,şekil,tarz                                      sıtayıl
Period                                                                 dönem                                                pi:riıd
Grow up                                                             büyümek                                           gırov ap
Entertain                                                           eğlendirmek                                     entı:teyn
Have a great effect on                                 etkili olmak                                       hev e gıreyt ifekt on
Encourage                                                         cesaretlendirmek                           inka:ric
Draw                                                                    çizmek                                                 dıro:
Move                                                                  taşınmak                                            mu:v
Marry                                                                  evlenmek                                          me:ri
Believe                                                               inanmak                                             bıli:v
Cultural movement                                      kültürel akım                                    kalçırıl mu:vmınt
Admire                                                               hayran olmak                                   ıdma:yı
Scientist                                                             bilim adamı                                        sayntist
Make contribution                                        katkıda bulunmak                           meyk kontribiyu:şın
Ability                                                               yetenek                                              ıbiliti
Achievement                                                   başarı                                                   ıçi:vmınt
Receive                                                              almak                                                   risi:v
Reward                                                               ödül                                                      rivo:d
Award                                                                 ödül                                                      ıvo:d
Have an accident                                           kaza yapmak                                     hev en eksidınt
Want                                                                   istemek                                                              vant
Research                                                            araştırma yapmak                           risö:ç
Terrible                                                              korkunç                                              teribıl
Sound                                                                 ses                                                        sa:nd
Luckily                                                                şans eseri                                           lakili
Guess                                                                  tahmin etmek                                  ges
Free entrance                                                  ücretsiz giriş                                      fıri: entrıns
Have a rest                                                       dinlenmek                                         hev e rest
İnjure                                                                  incitmek                                             incı:
Towel                                                                  havlu                                                    tavıl
Plaster                                                                alçı                                                        pıla:stı
Study                                                çalışmak,okumak                   stadi                           
Get                                                     almak,elde etmek                  get
Prize                                                   ödül                                        pırayz
Discover                                            keşfetmek                              diska:vı
Fan                                                     hayran                                    fe:n
Anything                                           hiçbirşey                                enithing        
Activity                                              etkinlik                                  ektiviti                                   
Strange                                              tuhaf,acayip                          sıtreync
Wonderful                                        vandıfıl                                  muhteşem
Poland                                                           polonya                                 polınd
Polish                                                 polonyalı                               poliş
Physicist                                            fizikçi                                     fizisist
Chemist                                             kimyacı,eczacı                       kemist
Extraordinary                                  olağanüstü                             ekstrıo:dinıri
Win                                                    kazanmak                              vin
Once                                                  birkez                                     vans
Twice                                                 iki kez                                     tıvays
Professor                                           profesör                                 pırıfesı
Physics                                               fizik                                        fiziks
Chemistry                                          kimya                                     kemistri
Mathematics                                     matematik                             methıme:tiks
Both                                                   her ikisi                                  both
Eager                                                 razı                                         i:gı:
Laboratory                                        laboratuvar                           lıborıtri
Own                                                   kendi,sahip olmk                  o:n
Get married                                      evli                                         me:rid
Radiation                                          ışın,radyasyon                       reydieyşın
Element                                             element,ünsur,öğe               elımınt
Radium                                              radyum                                  reydiyım
Polonium                                          polonyum                              pıloniyım
Brilliant                                             parlak,dahi,muhteşem         bırilyınt
Actor                                                 aktör                                      ektı:
Actress                                               aktris                                      ektris
Alone                                                 yalnız                                     ılo:n                           
Invitation                                          davet                                     inviteyşın
Invite                                                 davet etmk                            invayt
Get dressed                                       giyinmek                                get dıresd
Petrol                                                petrol                                     petrıl
Telephone booth                             telefon kulübesi                    telıfo:n bu:th
Hit                                                      vurmak,çarpmak                  hit
Say                                                     söylemek                               sey
Arrive                                                varmak                                  ırayv
Leave                                                 ayrılmk                                  li:v
Graduate                                           mezun olmak                        gırecueyt
Ordinary                                            sıradan                                   o:dinıri
Event                                                 olay                                        ivent
Abroad                                              yurt dışı                                 ıbro:d
Travel                                                seyahat etmek                      tırevıl 
Engaged                                            nişanlı,meşgul                       ingeycd
Language                                           dil                                           lenguiç
Describe                                            diskırayb                                tanımlamak,tasvir etmk
Description                                       diskıripşın                              tanım,tasvir
Kid                                                     çocuk,şaka yapmak              kid
Specific                                              özgü,belirli                            sıpisifik
Important                                         önemli                                               impo:tınt
Word                                                 kelime                                    vö:d
Sentence                                           cümle                                     sentıns
Person                                                kişi                                           pö:sın
List                                                     liste                                        list
Theoretical                                        kuramsal,teorik                    thiıretikıl
Birth                                                  doğum                                               bö:th
Free                                                    özgür,serbest,boş,bedava    fıri:
Work                                                 çalışmak,eser                         vö:k
Wizard                                              büyücü,sihirbaz                    vizıd
During                                               boyunca                                during
Earn                                                   kazanmak                              ö:n
Print                                                  yazmak,basmak                    pırint
Printing                                             baskı,yazım                            pırinting
Copy                                                  nüsha,kopya                         kopi
Rap                                                    rep                                         rep
Rapper                                               repçi                                       repı:
Singer                                                şarkıcı                                    singı:
Writer                                                yazar                                      raytı:
Genre                                                 tür                                          canrı
Real                                                    gerçek                                    riyıl
Married                                             evli                                         me:rrid
Mistake                                             hata                                       misteyk
Spend                                                harcamak                              sıpend
Poor                                                   fakir                                       pu:
Rich                                                    zengin                                    riç
Find                                                    bulmak                                  faynd
Happiness                                          mutluluk                                hepinıs
Passion                                              hırs,tutku                              pe:şın
 
 

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.