Home > Blog > 7th Class > 7th Grade Unit 3

[lingua_accordion id=”lingua_9″ multiselectable=”true” style=”accordion2″ ][lingua_accordion_item title=”7th Grade Unit 3″ id=”0″ accordion_id=”lingua_9″ style=”accordion2″ ]7th Grade Unite 3 kelimeleri ve Türkçe anlamları[/lingua_accordion_item][/lingua_accordion]

7th Grade  Unit 3

Golf                                                                     golf                                                       golf
Table tennis                                                     masa tenisi                                       teybıl tenis
Car racing                                                          araba yarışı                                 ka: reysing
 
Windsurfing                                                     rüzgar sörfü                                      vindsö:fing
Baseball                                                             beyzbol                                              beysbo:l
Football                                                             futbol                                                  fu:tbo:l
Bungee jumping                                             ———-                                                              bangi camping
Scuba diving                                                     aletle  dalış                                       sıkubı dayving
Always                                                                her zaman                                         olveyz
Sometimes                                                       bazen                                                  samtaymz
Often                                                                  sık sık                                                  ofın
Usually                                                               genellikle                                          yu:jıli
Rarely                                                         nadiren                                                        re:li/reyırli
Seldom                                                                              nadiren                                                              seldım
Never                                                                  asla                                                       nevı:
Healthy                                                              sağlıklı                                                helthi
Ride a bicycle                                                  bisiklete binmek                            rayd e baysikıl
Exercise                                                             egzersiz-antrenman yapmak     eksisayz
Want                                                                   istemek                                              vant
Keep                                                                    tutmak                                                ki:p
Keep fit                                                              formda kalmak                                ki:p fit
Fit                                                                         uymak,formda                                 fit
Bike                                                                     bisiklet                                               bayk
Run                                                                      koşmak                                                               ran
Weekday                                                           hafta içi                                              vi:kdey
Weekend                                                          hafta sonu                                         vi:kend
Race                                                                     yarış                                                     reys
Free                                                                     serbest,bedava,özgür                  fıri:
Style                                                                    tarz,sitil                                              sıtayıl
Contestant                                                        yarışmacı                                           kıntestınt
Pool                                                                     havuz                                                   pu:l
Try                                                                        denemk,çalışmak                           tıray
Hard                                                                    çok,zor                                                ha:d
See                                                                       görmek                                                               si:
Come out                                                          dışarı çıkmak                                    kam a:t
Ball                                                                       top                                                        bo:l
Lift                                                                        kaldırmak                                           lift
Breath                                                                 nefes                                                   bıreth
Centre                                                                merkez                                               sentı:
Field                                                                    alan,saha,tarla                                 fiyıld
Player                                                                 oyuncu                                                pıleyı:
Ready                                                                  hazır                                                     redi
Forward                                                             fo:vıd                                                   ileri,forvet
Stand                                                                   durmak                                                               sıtend
Line                                                                      sıra,çizgi                                             layn
Goal                                                                     kale,amaç,gol                                  go:l
Direction                                                           yön                                                       dayrekşın/direkşın
Push                                                                    itmek                                                   puş
Towards                                                             -e karşı,-e doğru                             tıvo:ds
Bounce                                                               zıplamak,sektirmek                      ba:ns
Other                                                                  başka                                                   a:dı:
Block                                                                   engellemek                                      bılok
Shot                                                                     şut                                                        şa:t
Rebound                                                            ribaund,geri tepmek                    riba:nd                               
Athletics                                                            atletizm                                              ethlitiks
Basketball                                                         basketbol                                          ba:skitbo:l
Swimming                                                         yüzme                                                 sıviming
Cycling                                                                bisiklet sürme                                 saykıling
Rafting                                                                rafting                                                 ra:fting
Pilates                                                                pilates
Running                                                             koşu                                                     raning
Volleyball                                                         voleybol                                             volibo:l
Skiing                                                                  kayak                                                   sıkiying
Skateboarding                                                 kaykay                                                 sıkeytbo:ding
Yoga                                                                    yoga                                                     yogı
Handball                                                            hentbol                                              hendbo:l
Climbing                                                            tırmanış                                              kılayming
Boxing                                                                boks                                                     boksing
Surfing                                                                sörf                                                       sö:fing
Karate                                                                 karate                                                  kıra:ti
Gymnastics                                                       cimnastik                                           cimne:stiks
Judo                                                                     judo                                                     cudo:
Dancing                                                              dans                                                     da:nsing
Hiking                                                                 doğa yürüyüşü                                 hayking
Sailing                                                                 denize açılma,yelkencilik           seyıling                                             
Bowling                                                              bowling                                              bovling
Roller-skating                                                  patenle kayma                                rolısıkeyting
Take place                                                         meydana gelmek                           teyk pıleys
Begin                                                                   başlamak                                           bigin
Take part in                                                      katılmak                                             teyk pa:t in
Athlete                                                                              atlet                                                     ethli:t
Jogging                                                               tempolu koşu                                  coging                 
Fitness centre                                                 spor salonu                                       fitnıs sentı:                       
Voice                                                                   ses                                                        voys
Turn up                                                               sesini açmak                                    tö:n ap
Win                                                                      kazanmak                                          vin
Point                                                                   puan,nokta                                       poynt
Hear                                                                    duymak                                              hiyı:
Spectator                                                           seyirci                                                 sıpekteytı
Support                                                              desteklemek                                    sıpo:t
Cheer                                                                  neşelendrmk,tezahürat yap.     Çiyı:
Busy                                                                     meşgul,yoğun                                  bizi
Of course                                                           elbette,tabii ki                                of ko:s
Beat                                                                     yenmek                                              bi:t
Hit                                                                        vurmak,çarpmak                             hit
Draw                                                                    berabere,çekmek,resim çizmek    dıro:
Score                                                                   sayı(yapmak),puan                        sıko:
Even                                                                    eşit,hatta                                           ivın
Typical                                                                tipik,normal                                     tipikıl
Interview                                                          röpörtaj,görüşmek                        intıviyu:
Argentina                                                          arjantin                                               a:cintinı
Cornflakes                                                        mısır gevreği                                    ko:nfıleyks
Smoke                                                                sigara içmek,duman                      sımo:k
Cigarette                                                           sigara                                                   sigıret
Pasta                                                                   makarna                                             pasta
Rice                                                                      pirinç,pilav                                        rays
Rugby                                                                 ragbi                                                    ragbi
Soccer                                                                 futbol                                                  sokı:/sa:kır
Train                                                                    antrenman yap.,eğitmek,tren  tıreyn
Practise                                                              uygulamak,antrenman yapmak  pırektis
Shoot                                                                  şut çekmek                                       şu:t
Serve                                                                   servis atmak,hizmet etmek       sö:v
Dive                                                                     dalmak                                                dayv
Sail                                                                       denize açılmak                                seyıl
 
 
 
 

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.