Category Archives: GRAMMAR EXERCISES

Modal verbs (Must and Should)
Modal verbs (Must and Should)

Modal verbs -must and should- dersimizde İngilizce’de zorunluluk ve tavsiye anlamı veren ve Türkçe’deki -meli, -malı eklerine karşılık gelen -must ve should- kiplerini öğreneceğiz. Must (Zorunluluk -meli, -malı) Kipi (Modalı) #Tüm öznel zamirlerden sonra aynı şekilde kullanılır.  I must ….. / you must……/ We must ……/ They must……./ He must ………/She must ……… /It must […]

THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES 1. Compare the jobs. Use the comparative form of the adjectives in brackets. Give your opinion e.g. firefighter / soldier (dangerous) I think a firefighter has got a more dangerous job than a soldier. flight attendant/ tour guide (easy) coach / architect (interesting) surgeon/vet (difficult) receptionist / cashier (boring) chemist […]

Irregular Verb Quizes

Irregular Verbs – Present Perfect Tense Quizes Irregular Verb Quiz 1 (Past Participle) Name______________________ Please choose the correct form of the PRESENT PERFECT of the verb indicated in the following sentences. Soon Ye _______________ (be) present for two weeks. Fernando _______________ (choose) to spend big money. Artemio _______________ (feel) bad after a party. Mien _______________ […]

TOO , SO, EITHER, NEITHER ile devrik cümle yapıları

TOO SO EITHER NEITHER ile devrik cümle yapıları TOO SO EITHER NEITHER ile devrik cümle yapıları konumuzda sizler için İngilizce’de ki devrik cümle yapılarının bir kısmını işleyeceğiz. İyi çalışmalar. When we use –so—instead of –too—we change the word order. 1)My Mother hasn’t eaten Japanese food so far , I have too  = My mother hasn’t […]

SHOULD – Tavsiye Kipi

SHOULD (ADVICE) (Should bir modaldır. yani Türkçe karşılığı bir kiptir. should kipini tavsiye vermek için kullanırız. ) SHOULD – Tavsiye Kipi konumuz A1-A2 düzey bir konudur. Örnek cümleler ve alıştırmalar içermektedir. We use should to give advice   Example Sentences *I should study at home. *You shouldn’t speak so loudly. *You should participate them *ShouldI be […]