INTERMEDIATE GRAMMAR

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense Konu Anlatımı 15 yıllık öğretmenlik hayatımda en çok sevdiğim derslerde bir tanesi. Simple past tense İngilizce de basit geçmiş zaman olarak adlandirılır. Past Tense İngilizce’deki iki zamandan bir tanesidir. Bu zamanlardan biri present tense ve diğeri past tense dir. Present tense şimdiki zaman anlamına gelir. Present kelimesi aynı zamanda hediye anlamına gelmektedir….

İngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce zamanlar tablosu; İngilizce’de ki tüm zamanları özet halinde çalışmanız için hazırlandı. Burada İngilizce’de ki tüm zamanları olumlu, olumsuz ve soru şeklinde öğrenebilirsiniz. Daha sonra referans almak için yeniden gelebilirisiniz. İngilizce’de temel olarak present (şu an) ve past (geçmiş) zamanlar vardır. Bunun yanında birde gelecek (future) kipi vardır, fakat dilbilimciler tarafından zaman olarak adlandırılmaz. Bunun…

THE PAST PERFECT TENSE

THE PAST PERFECT TENSE

THE PAST PERFECT TENSE Past Perfect Tense Definition :(Past Perfect Tense tanımı) Geçmişte başlamış ve etkisi geçmişte beliri bir zaman kadar olmuş bitmiş eylemlerden bahsederken kullanılır. We use it for the actions, events or any other thing, that begins in the past, and ends before a certain time in the past. Kardeşim buraya vardığında, ben…

B2 LEVEL WORD LIST – NUMBER 1 LIST

B2 LEVEL WORD LIST – NUMBER 1 LIST

B2 LEVEL WORD LIST (TRUSTRED SOURCE) kelime listesi intermediate ve upper-intermediate bir kelime listesidir. account                                 hesap accounts payable              ödenecek hesaplar accounts receivable           alacak hesaplar accuse                                suçlamak achievement                      başarı adjust                                 ayarlamak admit                                 kabul etmek advertise                             Reklam yapmak advocate desteklemek affair                                             Iş,mesele,ilişki…