Home > Blog > 8th Class > -ed and -ing worksheet

 
fascinating (büyüleyici)                       fascinated (büyülenmiş)


exciting(heyecan verici)                      excited (heyecanlı)


amusing (eğlenceli)                              amused ( eğlenmiş)


amazing (şaşırtıcı)                             amazed (şaşırmış)


astonishing (şaşırtıcı)                         astonished (şaşkın)


shocking (şok edici)                            shocked(şaşkına dönmüş)


disgusting(iğrenç,berbat)                   disgusted (bıkkın,bezgin)


embarrassing(utandırıcı)                     embarrassed(mahçup,utangaç)


confusing (kafa karıştırıcı)                 confused (kafası karışmış,şaşkın)

ADJECTIVES ENDING IN -ED AND –ING
(Sonu –ed ve –ing ile Biten Sıfatlar)


fascinating (büyüleyici)
fascinated (büyülenmiş)


exciting(heyecan verici)
excited (heyecanlı)


amusing (eğlenceli)
amused ( eğlenmiş)


amazing (şaşırtıcı)
amazed (şaşırmış)


astonishing (şaşırtıcı)
astonished (şaşkın)


shocking (şok edici)
shocked(şaşkına dönmüş)


disgusting(iğrenç,berbat)
disgusted (bıkkın,bezgin)


embarrassing(utandırıcı)
embarrassed(mahçup,utangaç)


confusing (kafa karıştırıcı)
confused (kafası karışmış,şaşkın)

 
* Sonu -ed, -ing ile biten pek çok sıfat vardır. Örneğin; interesting, interested, boring, bored gibi. a) Sonu -ed ile biten sıfatlar insanlar için kullanılır ve insanların içlerinde hissettikleridir.
 
I am interested. (İlgiliyim, ilgi duyuyorum.)
She is bored. (onun canı sıkkın.)
They are surprised. (Onlar şaşkın.)
 
b) Sonu -ing ile biten sıfatlar ise hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilir. Genelde bizim dışarıdan algıladıklarımızdır.
 
Her job is very interesting. (Onun işi çok ilginç.)
She is a very boring person. (O çok sıkıcı bir kişi.)
c) “-ed” eki ise kelimeye pasif bir anlam katar. Yani söz konusu isim fiilden etkilenendir. Düzensiz fiilerde fiilin üçüncü hali kullanılır.
A broken chair (Kırık sandalye)
A stolen car (Çalıntı araba)
A murdered person (Öldürülen kişi)
d) Ayrıca –ing veya –ed kullanılması bir eylemin devam mı ediyor yoksa bitmiş mi olduğunu belirtmektedir.
Turkey is a developing country. (Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.)
 
The USA is a developed country. ( Amerika gelişmiş bir ülkedir.)


fascinating (büyüleyici)
fascinated (büyülenmiş)


exciting(heyecan verici)
excited (heyecanlı)


amusing (eğlenceli)
amused ( eğlenmiş)


amazing (şaşırtıcı)
amazed (şaşırmış)


astonishing (şaşırtıcı)
astonished (şaşkın)


shocking (şok edici)
shocked(şaşkına dönmüş)


disgusting(iğrenç,berbat)
disgusted (bıkkın,bezgin)


embarrassing(utandırıcı)
embarrassed(mahçup,utangaç)


confusing (kafa karıştırıcı)
confused (kafası karışmış,şaşkın)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.