News

English Alphabet/İngiliz Alfabesi

 

İngiliz Alfabesi

english-alphabet/ingiliz-alfabesi

26 harften oluşur..
Aslında alfabe de 45 harf olmalıdır…
 
A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z
Ç, Ö,  η(NG),  θ(TH),  HARFLERİ ALFABEDE YOKTUR AMA TELAFFUZDA VARDIR.
 
C-a.o.u.l.c=K okunur
Can – cold – cut – clean- succesful
C- e, i, y = S okunur
Cell- civil – Cyprus
Ch= Ç olarak okunur
chair – chalk – chimney – cheap
Chat – China – Chinese
 
Sh= Ş olarak okunur
Show – Shadow – Sharp – Ship –
Sheep – She – Shell –
-tion, – sion,-xion = şın diye okunur
Station, information, confession complexion
ng= η (nazal ne) olarak okunur
Going – Coming – Sitting – Thing
 
İç Anadolu da bu ses vardır. Aηgara, saηa, baηa, oηa, buηa, şuηa
TH= Ө Peltek S olarak okunur-
The – Three – Tooth – Thing
 
Bu ses Türkçe de yoktur.

 

TESTİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

APHABETH SONG LYRICS

A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S T U V
W X Y and Z

Now I know my ABC’s
Next time won’t you sing with me

İNGİLİZCE NEDEN YAZILDIĞI GİBİ OKUNMAZ

(KÜÇÜK BİR ARAŞTIRMA)

 İngilizce dilinin tarihçesinde aranır. İngilizce’nin kökeni Cermen dil ailesine mensup olan Anglo-Saxon dilidir. Anglo-Saxonca yazılırdı ve yazılırken her harfin temsil ettiği bir fonetik değeri vardı. Konuşulduğu gibi yazılırdı. Fakat 1066 yılından sonra her şey altüst oldu. Tıpkı Osmanlıca gibi İngilizce bir kaç yabancı dilden etkilenerek çok hızlı ve köklü değişimlerine uğradı.

1066 yılında Fransızca konuşan Normanlar adadaki Anglo-Saxon krallıklarını fethederek yeni bir birleşmiş devlet kurmuşlar. Aynı zamanda Fransızca resmi dil oldu, fakat halk Anglo-Saxon dilini konuşmaya devam etti. Bir kaç yüzyıldan sonra bu iki dil kaynaşarak yeni bir dil olmuştu. Bu yeni dil, asıl yapısı ve temel kelime haznesi Cermen olan fakat artık Fransızca’dan çok sözcuk alan bildiğimiz İngilizce. Bu süreç esnasında Anglo-Saxon kökenli kelimeler o dilin kendi imla kurallarına göre yazılmaya devam edilirken Fransızca’dan ödünç alınan kelimeler Fransızca’da olmuş gibi yazılmaya devam ettiler. Yani artık bir harfın temsil ettiği ses sözcüğün köküne göre değişiyor.

Bu esnada İngilizce’nin sesli harfler büyük bir değişime uğradı. Bu değişimin sonucunda ortaya çıkan yeni sesli harfler ki bunun çoğu diftong oldu hecenin sonuna “e” harfını ekleyerek gösterilmeye başlandı: “hat-hate” “bit-bite” gibi. Sonra, ortaçağından bu yana İngilizce çok büyük miktar hukuki ve feni terimler Latince ve Yunanca’dan ödünç aldı. Daha önce Fransızca’dan gelen sözcukler gibi bu yeni sözcükler aldıkları dillerde İngilizce’nin kendi imla kurallarına uyarlamaya çalışılmadan yazıldığı gibi İngilizce’ye benimsenmişler.

Sonra bunların telaffuzların da zamanla halk dilinde değişimlere uğradı ama yine aynı şekilde yazılmaya devam edildi. Ve artık bügünlere geldik ve İngilizce’nin yazılışı tam bir kaos oldu. Aslında bir kelimenin alındığı dili biliyorsak niçin böyle yazıldığını anlamak için yardımıcı olur. Örneğin “philosophy”de Yunanca kökenli olduğu için “f” yerine “ph” yazılır. Veya bazen dilin uğradığı ses değişimleri bilmemiz gerekir. “Light” kelimesi çok eskiden bugün Almanca’da olduğu gibi “Licht” olarak okundu yani “gh”nin fonetik değeri sürekli sert damak sesiydi. Sonra bu kelime fonetik değişime uğrayarak “gh”nin tesmsil ettiği ünsüzü tamamen düştü ve kelimenin ünlüsü diftong oldu. Fakat kelime eskisi gibi yazılmaya devam eder. (Yazı için kaynak: http://www.proz.com/forum/turkish/44689-İngilizce_neden_yazıldığı_gibi_okunmaz.html)

 

Leave a comment