Gerund infinitive Konu Anlatımı

Gerund infinitive (TÜRKÇE ANLATIM) 

1. Bazı filler gerund alır;

Gerund infinitive konusu B1 ve B2 düzeyi bir İngilizce ile daha iyi öğrenilebilinir. Fakat A2 düzeyinde olanlarda çalışabilirler.

(Kendinden sonra -ing eki olan fiillere gerund denir.)

Appreciate: takdir etm.

Avoid: kaçınmak

Can’t help: kendini tutamamak

Can’t stand: tahammül edememek

Dislike: don’t like

Enjoy: like

Continue: to go on

Finish: to end

Give up: vaz geçmek,

Imagine : gözünde canlanmak,

Look forward to: can atmak

Mind: aldırmak, dikkat etm.

Object to: karşı çıkmak, itiraz etm.

Practise: pratik yapmak

Suggest: önermek, salık vermek

To be / get Used to: alışkın olmak

 

Örnek Cümleler:

Our neighbour avoids playing music after midnight.

I couldn’t help my laughing when I saw his jacket

He had gave up smoking but he started smoking again.

She looks forward to going to University.

I am used to studying hard.

 

2. Bazı filler infinitive alır;

(Kullanımından önce to olan ve -ing eki almayan fiiller infinitivedir)

Afford: gücü yetmek, karşılama

Appear: görünmek

Arrange: ayarlamak

Decide: karar vermek

Hope: ummak

Intend: niyet etm.

Learn: öğrenme

Manage: idare etm.

Hesitate: tereddüt etm.

Offer: teklif etm., sunmak

Plan: planlamak,

Prepare: hazırlama

Promise: söz vermek

Refuse: ret etmek

seem: (gibi) görünmek

Threaten: tehdit etm.

They will go to Honolulu, they have got moneythey can afford to go there.

I decided to go to Izmir for a while.

She learned to speak German.

We hesitated to believe in them.

Ali intended to migrate to USA.

John refused to help him.

Jane threatened to kill him.

3. To be fiili ile edat sonrası;

Afraid of: -den korkma

Bad at:           -de kötü olma,

Good at: – de iyi olmak,

Keen on: – ye meraklı olmak,

Bored with: -den sıkılmak,

Fed up with:- den bıkkın olmk.

Capable of: – e yatkın olmak,

Fond of: – e bayılmak,

Tired of: – den yorulmak

I am afraid of going home late,

I am bad at speaking French.

I am good at speaking English,

I am bored with doing the
same things everyday.

I am fed up of helping him.

4. Fiil +edat+gerund;

Think of: -yi düşünmek

Object to:-ye karşı çıkmak

Insist on: – de ısrar etm,

Succeed in: – yi başarmak,

Apologise for: -için özür dilemek,

Talk about:- den konuşmak.

Complain about: – den şikayet etm.

Feel like: – gibi hissetmek

 

We  think of going home early,

I object to teaching French.

They  insist on speaking English,

I complain about doing the same things everyday.

We  talk about helping him.

Gerund /Infinitive Konu Anlatımı 2. Bölüm

5.Özne olarak Gerund

 

Getting a good grade makes me happy.

 

Playing Basketball is enjoyable.

 

Watching a horror film makes me frightened.

6. Fiil +nesne+infinitive;

allow: -ye izin vermek.

advise: tavsiye etmek

Invite: davet etmek

force: zorlamak

encourage: teşvik etmek

persuade:  ikna etmek

teach: öğretmek,

tell: söylemek, anlatmak

Warn: uyarmak,ikaz etmek,

Forbid: yasaklamak,

Remind: hatırlamak,

Expect: ummak,

We  advised them to go home early,

I didn’t allow Ayşe to teach French.

They  encouraged everybody to speak English,

I told them not to  do the same things everyday.

We  expected her to help Ali.

7. Kesin ifadelerle Gerund kullnımı;

it is no good: -e iyi değil dir.

A waste of time/money: zaman / para hebası,

It is no use: -de faydası yok

Have difficulty: – de zorluğu olmak,

It is worth: -ye değer,

There is no point:- de yarar yok

It is no good inviting him here.

It is a waste of time talking to him again.

It is no use crying cos I won’t forgive you.

I have difficulty writing in English.

It is worth going Ankara and buying the furniture from there.

 

Gerund /Infinitive ile kullanılan Fiiller

Remember: hatırlamak

Forget:Unutmak

 

I remember sending the letter.

I always remember to sent the letter.

 

They forgot sending the letter.

They forgot to send it.

 

source: my archieve:) 

Gerund infinitive A2 LEVEL TEST

Diğer Grammar konularına Grammar Points kategorimizden ulaşabilirsiniz. Gerund /Infinitive konusununun anlatımını nasıl bulduğunuzu dilerseniz aşağıda yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.

Gerund infinitive

Gerund infinitive

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.