İngilizce Saatler

İngilizce saatler ” dersimizde İngilizce’de saatleri nasıl söylediğimiz ve sorduğumuzu öğreneceğiz. Ayrıca yazılış ve okunuşlarını öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım.

Saatlerin İngilizce’si ve Türkçe’si

Konu anlatımımızda saatlerin İngilizce’si ve Türkçe’sini bulabileceksiniz. İnternetteki en detaylı İngilizce saatler konusu web sitemizde.

İngilizce’de Tam Saatleri Söylemek için

SaatSaatlerin söylenişiTürkçe okunuşuSaatlerin anlamı
01:00It’s one o’clockits uan okloksaat 1
02:00It’s two o’clockits tû oklokSaat 2
03:00It’s three o’clockits trí okloksaat 3
04:00It’s four o’clockits foú okloksaat 4
05:00It’s five o’clockits fayf okloksaat 5
06:00It’s six o’clockits siks okloksaat 6
07:00It’s seven o’clockits sevın okloksaat 7
08:00It’s eight o’clockits eyt okloksaat 8
09:00It’s nine o’clockits nayn okloksaat 9
10:00It’s ten o’clockits ten okloksaat 10
11:00It’s eleven o’clockits elevın okloksaat 11
12:00It’s twelve o’clockits twelf okloksaat 12

İngilizce 12 nasıl yazılır?

Silver Number Balloons 12

İngilizce’de 12 ve 20 rakamları bazen kafa karışıklığı yapar.
İngilizce’de 12 -> TWELVE 20 İSE -> TWENTY şeklinde yazılır

İngilizce Saatler ; öğleden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek

İngilizce’de öğlen 12’den önceki saatleri söylemek için AM->ante meridiem (yani öğleden önce) ve PM->post meridiem (öğleden sonra) ifadelerini kullanırız.

SAATİ SORMAK İÇİN

İngilizce Saati Sormak İçinTürkçe TeleffuzuTürkçe Anlamı
What time is it?vat taym is itSaat kaç?
What is the time?vat is tı taymSaat kaç?

İngilizce’de öğlenden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek için AM ->Ante meridiem -> öğleden önce ve PM ->Post meridiem ifadelerini kullanırız.

Çeyrek Saatleri Söylemek İçin;

Geçiyor derken -past ifadesini kullanırız

quarter past ne demek?

“quarter” past çeyrek geçiyor anlamında kullanılır.
Ör: It’s quarter past twelve. -> Saat 12’yi çeyrek geçiyor.

SaatSaatlerin SöylenişiSaatlerin okunuşuSaatlerin anlamı
01:15It’s quarter past oneit is kuartır past uanSaat 1’i çeyrek geçiyor
02:15It’s quarter past twoit is kuarter past tûSaat 2’i çeyrek geçiyor
03:15It’s quarter past threeit is kuartır past threeSaat 3’ü çeyrek geçiyor
04:15It’s quarter past fourit is kuartır past foûSaat 4’ü çeyrek geçiyor
05:15It’s quarter past fiveit is kuartır past fayfSaat 5’i çeyrek geçiyor
06:15It’s quarter past sixit is kuartır past siksSaat 6’yı çeyrek geçiyor
07:15It’s quarter past sevenit is kuartır past sevınSaat 7’yi çeyrek geçiyor
08:15It’s quarter past eightit is kuartır past eytSaat 8’i çeyrek geçiyor
09:15It’s quarter past nineit is kuartır past naynsaat 9’u çeyrek geçiyor
10:15It’s quarter past tenit is kuartır past tenSaat 10’u çeyrek geçiyor
11:15It’s quarter past elevenit is kuartır past elevınSaat 11’i çeyrek geçiyor
12:15It’s quarter past twelveit is kuartır past twelfsaat 12’i çeyrek geçiyor

var derken -to ifadesini kullanırız.

SaatSaatlerin söylenişiSaatlerin okunuşuSaatlerin anlamı
00:45It is a quarter to oneit is e kuartır to uansaat 1’e çeyrek var
01:45It’s a quarter to twoit is e kuartır to tûSaat 2’ye çeyrek var
02:45It’s a quarter to threeit is e kuartır to triSaat 3’e çerek var
03:45It’s a quarter to fourit is e kuartır to forSaat 4’e çeyrek var
04:45It’s a quarter to fiveit is e kuartır to fayfsaat 5’e çeyrek var
05:45It’s a quarter to sixit is e kuartır to sikssaat 6’ya çeyrek var
06:45It’s a quarter to sevenit is e kuartır to sevınsaat 7’ye çeyrek var
07:45It’s a quarter to eightit is e kuartır to eightsaat 8’e çeyrek var
08:45It’s a quarter to nineit is e kuartır to ninesaat 9’a çeyrek var
09:45It’s a quarter to ten it is e kuartır to tensaat 10’a çeyrek var
10:45It’s a quarter to elevınit is e kuartır to elevensaat 11’e çeyrek var
11:45It’s a quarter to twelveit is e kuartır to tvelfSaat 12’ye çeyrek var

Buçuk/Yarım saatleri Söylemek İçin;

SaatSaatlerin söylenişiSaatlerin okunuşuSaatlerin anlamı
01:30It’s half past oneit is half past uansaat 1 buçuk
02:30It’s half past twoit is half past tûSaat 2 buçuk
03:30It’s half past threeit is half past trisaat 3 buçuk
04:30It’s half past fourit is half past forsaat 4 buçuk
05:30It’s half past fiveit is half past fivesaat 5 buçuk
06:30It’s half past sixit is half past sikssaat 6 buçuk
07:30It’s half past seven it is half past sevın saat 7 buçuk
08:30It’s half past eightit is half eytsaat 8 buçuk
09:30It’s half past nineit is half past naynsaat 9 buçuk
10:30It’s half past tenit is half past tensaat 10 buçuk
11:30It’s half past elevenit is half past elevınsaat 11 buçuk
12:30It’s half past twelveit is half past tvelfSaat 12 buçuk

İnglizce Saatler Video

İngilizce Saatler Hakkında Bunları Bilelim

Genel olarak İngilizce saatleri söylerken o’clock (of clock) yani saat, past (geçiyor) ve to (var) ifadeleri çok kullanılır. Bununla beraber konuşma dilinde

It’s five -> saat 5

It’s five fifteen -> saat 5 :15

It’s 8 thirty -> saat 8:30

gibi kullanımlar mevcuttur.

İngilizce Saatler Konusu

İngilizce saatler konusu , okul ders müfredatında genellikle 4. sınıftan itibaren öğrenilir. Bazen daha önce ki sınıflarda öğretildiğide olur. Fakat takip eden 2 yıl daha (5. ve 6. sınıflar) öğretimine devam edilir. Daha sonra daha iyi bir İngilizce yeteneği geliştikten sonra, aynı konu tekrar tekrar öğretilmez.

İngilizce Saatler Örnekler

It’s ten past twelveSaat onikiyi on geçiyor.
It’s ten thirtySaat on otuz.
It is the midday timeSaat öğle zamanı.
at twelve o’clockSaat 12’de.
The film is at three pm.Film öğlen 3’te.
I woke up at three am.Gece 3’te uyandım.

Saatlerin önüne cümle içinde kullanırken “at” preposition’ı getirilir. at three o’clock dediğimiz zaman, saat 3’te demiş bulunuyoruz.

İngiltere ve Türkiye arasında ki saat farkı kaçtır?

Güneş Doğudan doğup, Batıdan battığından dolayı ve İngiltere Batıda olduğundan dolayı, Güneş İngiltere’ye daha geç ulaşır. Bu nedenle Güneş Batıda geç doğar, geç batar. Örneğin Türkiye’de Güneş saat 6’da doğmuşsa orada 2 saat sonra doğacak. Güneş Türkiye’de 6’da batmışsa İngiltere’de 2 saat sonra batacaktır. 2 meridyen arasındaki fark tüm Dünya’da 4 dakikadır.
1. meridyen olan Greenwich meridyeni İngilterededir. Türkiyenin en batısından geçen meridyen 26 dereceli meridyendir. 26 (meridyen) x 4 (dakika) = 104 dakika (2 saat) fakat bu yerel saat hesaplanırken yaz saati ve/veya kış saati uygulamalarına göre 1 saat farklılık gösterecektir. (2 yada 3 saat fark)
Kısaca bu bilgilendirmelerimizden sonra, Google’a İngiltere’de saat kaç yazarsanız, tam ve kesin bilgi alabilirsiniz.

İngilizce’de saat ne demek?

Türkçe’de tek bir saat anlamında kelime varken (kol saati, duvar saati, saat 5,) İngilizce’de bu farklı kelimeler ile ifade edilir.
Watch (vaç) – > Kol saati
Clock (klok) -> Duvar saati
5 o’clock (fayf o klok) -> Saat 5 burada o’clock – of clock kısaltmasıdır.

am ve pm

am (ante meridiem) gece 00:00 dan öğlen 12:59 a kadar olan zaman
pm (post meridiem) öğlen 00:00 den gece 23:59 kadar olan zaman
örnekler
5 pm -> öğleden sonra 5
5 am -> sabaha karşı 5

İngilizce saatleri söylerken “var” ne demek?

İngilizce var ne demek? İngilizce saatleri söylerken var demek için “to” kullanırız
It is 20 to 3 -> Saat 3’e 20 var.

İngilizce’de dakika ne demek?

İngilizce’de dakika “minute” demektir. Saat “hour”, saniye ise “second”. Fakat 1 dakika demek için moment please ifadesi doğru bir ifadedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.