İngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce zamanlar tablosu; İngilizce’de ki tüm zamanları özet halinde çalışmanız için hazırlandı. Burada İngilizce’de ki tüm zamanları olumlu, olumsuz ve soru şeklinde öğrenebilirsiniz. Daha sonra referans almak için yeniden gelebilirisiniz.

İngilizce’de temel olarak present (şu an) ve past (geçmiş) zamanlar vardır. Bunun yanında birde gelecek (future) kipi vardır, fakat dilbilimciler tarafından zaman olarak adlandırılmaz. Bunun nedeni, geleceğin henüz oluşmamış olmasıdır. İngilizce Zamanlar Tablosu dersimizde tüm zamanları ayrıntısı ile öğrenebileceksiniz. Bu ders sayfasını bir İngilizce gramer özet tablo şekline döndürmeyi düşünmekteyim.

İngilizce Tenseler Nelerdir

 Present Tenses (Şimdiki Zamanlar) Past Tenses (Geçmiş Zamanlar)Future (Gelecek) 
 1.  Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman 5. Past Continuous Tense – Geçmişte devam eden olaylar 9. Simple Future (will) – Planlanmamış Gelecek
 2. Present Simple Tense – Geniş Zaman 6. Simple Past Tense – Basit geçmiş zaman 10. Future GOING TO – Planlanmış Gelecek
 3. Present Perfect Tense – Geçmişte başlamış etkisi şu an devam eden olay ve eylemler 7. Past Perfect Tense – Geçmişte başlamış etkisi daha sonra geçmişte bitmiş şeyler. 11. Future Progressive  – Gelecekte Devam Eden Olaylar
 4. Present Perfect Continuous Tense – Geçmişte başlamış etkisi şuan belirli bir süre zarfında (continuous) devam eden olay ve eylemler 8. Past Perfect Continuous Tense – Geçmişte başlamış ve daha sonra geçmişte bitene kadar bir müddet devam etmiş şeyler. 12. Future Perfect – Gelecekte bir Zamana Kadar Tamamlanmış Olan Olaylar
   13. Future Perfect Continuous – Gelecekte bir Zamana Kadar Tamamlanırken devam etmiş olaylar Olan Olaylar

İngilizce Zamanlar ve Formülleri (Olumlu Yapılar)

Tense İsmiFormülü
1Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)Subject (özne) + am/is/are (to be – olmak fiili) + VERB(ing) (ing eklenmiş Fiil) + Compliment Part (tamamlayan cümle bölümü)
2Simple Present Tense (Geniş Zaman)I/We/You/They + Verb + Compliment Part
He/She/It + Verb(s) + Compliment Part
3Present Perfect TenseI/We/You/They + have + Verb(3) + Compliment Part
He/She/It + has + Verb(3) + Compliment Part
4Present Perfect ContinuousI/We/You/They + have + Verb(3) + Compliment Part
He/She/It + has + Verb(3)
5Past Continuous TenseShe/He/It + was + Verb(ing) + Compliment Part
I/We/You/They + were + Verb(ing) + Compliment Part
6Simple Past TenseSubject + Verb(2) + Compliment Part
7Past Perfect TenseSubject + had + Verb(3) + Compliment Part
8Past Perfect Continuous TenseSubject + had + been + Verb(3) + Compliment Part
9Simple Future (will)Subject + will + Verb(base form) + Compliment part
10Future (going to)Subject + am/is/are + going to + Verb + Compliment part
11Future Progressive TenseSubject + will + be + Verb(ing) + Compliment part
12Future Perfect TenseSubject + will + have + Verb(3) + Compliment Part
13Future Perfect Progressive TenseSubject + will + have + been + Verb(ing) + Compliment Part

Şimdi tüm bu fiil çekimlerini aşağıda ki İngilizce Zamanlar tablosunda.

İngilizce Zamanlar Tablosu

POSITIVE SENTENCES FORM

 

(Olumlu Cümle Yapısı)

NEGATIVE SENTENCES FORM

 

(Olumsuz Cümle Yapısı)

INTERROGATIVE SENTENCES FORM

 

(Soru Cümlesi Yapısı)

NEGATIVE QUESTION
SENTENCES FORMS

 

(Olumsuz Soru Cümle Yapısı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE

 

(ŞİMDİKİ ZAMAN)

I am drinking tea.

 

(Ben çay içiyorum)

I am not drinking tea.

 

(Ben çay içmiyorum)

Are you drinking tea?

 

(Sen çay içiyor musun? )

Aren’t you drinking tea?

 

Sen çay içmiyor musun?

SIMPLE PRESENT TENSE

 

(GENİŞ ZAMAN)

I read book.

 

(Ben kitap okurum.)

I don’t read newspaper. (Ben gazete okumam.)Do you read book? (Sen kitap okur musun?)Don’t you read magazine? (Sen dergi okumaz mısın?)
PAST CONTINUOUS TENSE

 

(GEÇMİŞDE DEVAM EDEN OLAYLAR)

I was having breakfast.

 

(Ben kahvaltı yapıyordum.)
I wasn’t having breakfast.(Ben kahvaltı yapmıyordum.)
Were you having breakfast?


(Sen kahvaltı yapıyor muydun?)
Weren’t you having breakfast?

(Sen kahvaltı yapmıyor muydun?)
SIMPLE PAST TENSE

 

(GEÇMİŞ ZAMAN)

I drank milk.

 

(Ben süt içtim.)

I didn’t drink milk.

 

(Ben süt içmedim.)

Did you drink milk?

 

(Sen süt içtin mi?)

Didn’t you drink milk?

 

(Sen süt içmedin mi?

WILL (FUTURE)

 

(GELECEK)

I will pick apple.


(Ben elma toplayacağım.)
I won’t pick apple.


(Ben elma toplamayacağım.)
Will you pick apple.


(Sen elma toplayacak mısın?)
Won’t you pick apple?


(Sen elma toplamayacak mısın?)
GOING TO (FUTURE)

 

(PLANLANMIŞ GELECEK)

I am going to visit Europe.


(Ben Avrupa’yı ziyaret edeceğim.)
I am not going to visit Asia.


(Ben Asya’yı ziyaret etmeyeceğim.)
Are you going to visit San Francisco?


(Sen San Fransisko’yu ziyaret edecek misin?)
Aren’t you going to visit San Fransisco?

 

Sen San Fransisko’yu ziyaret edecek misin?)
PRESENT PERFECT TENSE

 

(GEÇMİŞTE BAŞLAMIŞ ETKİSİ DEVAM EDEN OLAYLAR-


anlam olarak Türkçe tam  karşılığı yoktur. Yapı olarak Türkçe eş değeri bulunmuyor.)

I have drunk coffee.

 

(Ben kahve içtim.)

I haven’t drunk coffee.

 

(Ben kahve içmedim.)

Have you drunk coffee?

 

(Sen kahve içtin mi?

Haven’t you drunk coffee?


Sen kahve içmedin mi?)
PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

(GEÇMİŞTE BAŞLAMIŞ VE ETKİSİ DEVAM EDEN OLAYLAR )
I have been riding my car to home?

(Ben arabamı eve doğru sürüyordum.)
I haven’t been riding my car to home.

(Ben arabamı eve doğru sürmüyordum.)
Have you been riding your car to home?

(Arabanı eve doğru sürüyor muydun?)
Haven’t you riding your car to home?

(Arabanı eve doğru sürmüyor muydun?)
FUTURE CONTINUOUS

 

(GELECEKTE DEVAM EDEN OLAYLAR)
I will be playing computer games.


(Ben bilgisayar oyunu oynuyor olacağım.)
I won’t be playing computer games.


(Ben bilgisayar oyunu oynuyor olmayacağım.)
Will you be playing computer games?


(Sen bilgisayar oyunu oynuyor olacak mısın?)
Won’t you be playing computer games?


(Sen bilgisayar oyunu oynuyor olmayacak mısın?)
FUTURE PERFECT TENSE

 

(GELECEKTE BELLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE BİTMİŞ OLAYLAR)
I will have finished my work.


(Ben işimi bitirmiş olacağım.)
I won’t have finished my work.


(Ben işimi bitirmiş olmayacağım.)
Will you have finished your work?


(Sen işini bitirmiş olacak mısın?)
Won’t you have finished your work?


(Sen işini bitirmiş olmayacak mısın?)
FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

(GELECEKTE BELLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE BİTMİŞ OLAYLAR)
I will have been creating my game.


(Ben oyunumu yaratıyor olmuş olacağım.)
I won’t have been creating my game.


(Ben oyunumu yaratıyor olmuş olmayacağım.)
Will you have been creating your game?


(Sen oyununu yaratıyor olmuş olacak mısın?)
Won’t you have been creating your game?


(Sen oyununu yaratıyor olmuş olmayacak mısın?)
PAST PERFECT TENSE

 

(GEÇMİŞTE BULUNDUĞUMUZ ZAMANDAN DAHA ÖNCE BİR ZAMANDA TAMAMLANMIŞ OLAYLAR)
I had written my thesis.

(Ben tezimi birmiş idim.)
I hadn’t finished my thesis.

(Ben tezimi bitirmemiş idim.)
Had you finished your thesis?

(Sen tezini bitirmiş miydin?)
Hadn’t you finished your thesis?

(Sen tezini bitirmemiş miydin?
PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

(GEÇMİŞTE BELLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE TAMAMLANMIŞ OLAYLAR)
I had been drinking tea.

 

(Ben çay içiyor idim.)
I hadn’t been drinking tea.

 

(Ben çay içmiyor idim.)
Had you been drinking tea?

 

(Sen çay içiyor muydun?)
Hadn’t you been drinking tea?

 

(Sen çay içmiyor muydun?)

İngilizce yapısı gereği insanlarda hep merak uyandırmış bir dildir. Merak ise öğrenmeye karşı motivasyon uyandırır. Sevgili dil öğrencileri. İngilizce zamanlar özet tablo ile birlikte aşağıda verdiğim sitemizde geçen konulara göz atmanızı öneririz

3. Tekil Kişiler (3rd Person Singular) ve Çoğulların Tense kullanımları

İngilizce Zamanlar Tablosu dersmimize devam ederken am, is, are (to be fiillerinin) -olmak- fiilinin ve have/has yardımcı fiilinin kullanımını öğreneceğiz.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

He is drinking juice. (O meyva suyu içiyor.) He isn’t drinking juice. (O meyva suyu içmiyor.) Is he drinking juice? (O meyva suyu içiyor mu?

She is drinking juice.

It is drinking juice.

We are drinking juice. (Biz meyva suyu içiyoruz.) We aren’t drinking juice. (Biz meyva suyu içmiyoruz.) Are we drinking juice? (Biz meyva suyu içiyor muyuz?

You are ….. (Yukarıdakinin aynısı gibi çekimlenir. – Hem sen (2. tekil kişi) ve hem siz (2. çoğul kişi) olarak Sen ve Siz anlamlarında kullanılır.)

They are …. (Yukarıdakinin aynısı gibi çekimlenir. – Onlar anlamına gelmektedir.)

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

He studies. (O çalışır.)  He doesn’t study. (O çalışmaz.) Does he study? (O çalışır mı?)

She ………..(Yukarıdakinin aynı ile çekimlenir.)

It ………….(Yukarıdakinin aynı ile çekimlenir.)

*Simple present tense’te he/she/it öznelerinden sonra fiile -s takısı eklenir.)

We study….

They study ……

(We, you, they öznelerinden sonra fiil yalın halde kullanılır.)

Bunların haricinde Perfect Tense’lerde kullanılan “have”, “has” tense modalları (yardımcı fiilleri) vardır ki;

I,We,You,They den sonra have

He, She, It den sonra has şekli ile kullanılırlar

Future perfect Tense lerde ki will den sonra ise her zaman sadece “have” şeklinde kullanılır.

İngilizce Zamanlar konusuna Wh soru kalıpları ve Yes/No soru kalıpları  ile devam etmekteyiz. Sorularınızı her zaman ders anlatımının sonunda ki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

İngilizce Zamanlar Tablosu isimli dersimizin bu bölümünde am,is, are (to be fiilleri) ile soru cümlesi yapmayı ve cevap vermeyi öğreniyoruz.

İngilizce WH Soru Kelimeleri

Wh_ soru kelimeleri İngilizce’de “W” yaha “H” ile başlayan soru kelimeleridir. Biz bunlara Türkçede 5 N, 1 K soru kelimeleri deriz.

İngilizce Zaman Zarfları Tablosu

İngilizce zaman zarfları tablosu ile İngilizce’deki hemen hemen tüm zaman zarflarını öğrenebilirsiniz. Üstelik tenselerle olan ilişiklerini anlayabilirsiniz.

Present Tenses Time Adverbs (Şimdiki Zamanlar Zaman Zarfları)
Present Continuous Tense
(Şimdiki Zaman)
now (Şimdi)
at the moment (Şu anda)
at present (Şu anda)
Present Simple Tense
(Geniş zaman)
always (daima)
usually (genellikle)
sometimes(bazen)
rarely (nadiren)
never (asla)
Present Perfect Tense
(Perfect Zaman)
just (henüz)
already (zaten)
yet (hiç)
ever (hiç)
never (asla)
before (önce)
Present Perfect Continuous Tense
(Şimdiki Perfect Devam Eden Zaman)
since (-den beri)
for (…için)

Present Continuous Tense Zaman Zarfları Örnek Kullanımlar

Genellikle cümlenin sonunda kullanılırlar

  • I am doing house work now. (Şimdi ev işi yapıyorum)
  • Ayşe is cleaning her room at the moment. (Ayşe şu anda odasını temizliyor.)
  • What are you doing at present? (Şu an ne yapıyorsun?)
FREQUENCY ADVERBS

Present Simple Tense Zaman zarfları Örnek Kullanımlar

Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları)

İngilizce’de frequency adverbs (sıklık zarflarını) özne ile fiil arasında kullanırız.

  • I always get up on time. (Ben daima zamanında kalkarım.)
  • She always eats her vegetables at noon. (O daima sebzelerini öğleyin yer.)
  • Aylan sometimes studies in Summer times.(Aylan yaz zamanları bazen çalışır.)
  • He rarely gets up late. (O nadiren geç kalkar.)
  • Jack never tidies her table.(Jack masasını asla düzenlemez.)

Present Perfect Tense Zaman Zarfları Örnek Kullanımlar

I have just finished my homework. (Ödevimi henüz bitirdim.)

I haven’t finished my homework yet. (Ödevimi henüz bitirmedim.)

I have already finished my homework. (Ödevimi zaten/çoktan bitirdim.)

Past Tenses Time Adverbs (Geçmiş Zamanlar Zaman Zarfları)
Past Continuous Tense
(Geçmişte Devam Eden)
ago (önce)
Yesterday (dün)
Simple Past Tense
(Basit Geçmiş Zaman)
ago (önce)
yesterday (dün)
Past Perfect Tense
(Geçmiş Perfect Zaman)
since (-den bu yana)
(for) (…için)
Past Perfect Continuous Tense
Geçmişte Devam Eden Eden
Zaman)
since (-den bu yana)
for ( …için)
Future Time Adverbs (Gelecek Kipi Zaman Zarfları)
Simple Future (will)
(Planlanmamış Gelecek)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future (going to)
(Planlanmış Gelecek)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future Continuous
(Gelecekte Devam Eden)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future Perfect
(Gelecekte Perfect)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future Perfect Continuous
(Gelecekte Perfect Devam Eden)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.