News

İNGİLİZCE’DE “THAT” ALAN FİİLLER SIFATLAR İSİMLER

İNGİLİZCE’DE “THAT” ALAN FİİLLER, SIFATLAR, İSİMLER

“THAT” ALAN FIILLER

Dersimizde İngilizce’de- that- alan fiillerin, sıfatların, isimlerin bir listesini bulabilirsiniz.

 

accept  thatkabul etmek
acknowledge  thatkabul etmek
add  thatilave etmek
admit  that                gerundkabul etmek
advise  that              inf-shldöğütlemek, tavsiye et.
allege  thatiddia etmek
announce  that               willduyurmak
answer    thatcevaplamak
anticipate  thatönceden tahmin et.
appear  that         inf-özne  it… gibi görünmek
appreciate  thattakdir etmek
argue  thatiddia etmek
arrange  thatdüzenlemek
assert  thatiddia etmek
assume  thatvarsaymak
assure  s.o.  that             willgüvence vermek
believe  that  (wh)           willinanmak
bet  thatbahse girmek
caution    thatuyarmak
certify  thatbelgelemek
charge  thatsuçlamak
claim  thatiddia etmek
command  thattalimat vermek
comment  thatyorumlamsk
complain  thatşikayet etmek
conclude  thatsonlandırmak
confess    that          gerunditiraf etmek
confirm  thatonaylamak
consider  that  (wh)  inf(p)düşünmek, sanmak
contend  thatileri sürmek
convince  s.o.  thatikna etmek
decide  thatkarar vermek
declare  that                    willilan etmek
deduce  thatçıkarsama yapmak
demand  that                 shldtalep etmek
demonstrate  thatgöstermek
deny  thatinkar etmek
determine  thatbelirlemek
discover  thatkeşfetmek
doubt  thatşüphelenmek
dream  thathayal kurmak
ensure  thatsağlamak
envisage  thatöngörmek
establish  thatbelirlemek
estimate    that           rakamtahmin etmek
expect  that                     willummak
explain  that  (wh)          whyaçıklamak
fancy  thathayal etmek
fear  thatkorkmak
feel  thathissetmek
figure  out  thatanlamak
find  out  that  (wh)öğrenmek
forecast  thattahmin etmek
foresee  thatönceden tahmin
forget  thatunutmak
gather  thatanlamak
guarantee  thatgaranti etmek
guess  that                      willtahmin etmek
happen  that      özne it  alır
it  happens  to  me  thatbana öyle geliyor ki
hear  thatduymak
hint  thatima etmek
hope  that                        willummak
hypothesize  thathipotezde bulunmak
imagine    thathayal etmek
imply  thatima etmek
indicate  thatgöstermek
infer  thatsonuç çıkarmak
inform  s.o.  thatbilgilendirmek
insist  that                      shldısrar etmek
judge  thatyargılamak
know  that  (wh)bilmek
learn  that (wh)öğrenmek
maintain  thatileri sürmek
mean  thatdemek istemek
mention  thatbahsetmek
notice  that (wh)fark etmek
notify  s.o.  thatişaret etmek
object  thatkarşı çıkmak
observe  thatgözlemlemek
occur  to  thatözne it  alır
it  occurs  to  me  thatbana öyle geliyor ki
order  that                     shldemretmek
perceive  thatalgılamak
pledge  thatsöz vermek
point  out  thatişaret etmek
postulate  thatileri sürmek
predict  that                     willönceden tahmin
prefer  thattercih etmek
presume  thatsanmak
presuppose  thatsanmak
pretend  thatrol yapmak
pretend  thatmış gibi yapmak
promise  that                   willsöz vermek
propose  that                 shldteklif etmek
prove  that  (wh)ortaya çıkmak
rule  thathükme varmak
reckondüşünmek
realise  that   (wh)farketmek
recall  thathatırlamak
recollect    thathatırlamak
recommend  that          shldtavsiye temek
reflect  thatyansıtmak
regret  thatpişman olmak
remark  thatişaret etmek
remember  that  (wh)hatırlamak
remind  s.o.  thathatırlatmak
reply  thatcevap vermek
report  thatrapor etmek
request  that                 shldrica etmek
resolve  thatkarar vermek
reveal  thataçığa çıkartmak
say    thatsöylemek
see  that  (wh)anlamak
seem  that…gibi görünmek
sense  thathissetmek
show  that  (wh)göstermek
speculate  thatspekülasyon
state  that  (wh)ifade etmek
stipulate  that                shldön şart koşmak
stress  thatvurgulamak
suggest  that  (wh)        shldönermek
suppose  thatsanmak
surmise  thatözetlemek
suspect  thatşüphelenmek
tell  s.o.  that  (wh)söylemek
think  that  (wh)düşünmek
threaten  that                   inftehdit etmek
trust  thatgüvenmek
turn  out  that           özne  itortaya çıkmak
understand  that (wh)anlamak
urge  that                       shldısrarla istemek
verify  thatdoğrulamak
visualize  thatgörselleştirmek
warn  thatuyarmak
wish  that                       gizlidilemek, istemek
wow  thatsöz vermek

 

“THAT” ALAN SIFATLAR

 

to  be  absurd  thatsaçma
to  be  afraid  thatkorkmuş
to  be  amazed  thatşaşırmış
to  be  annoyed  thatkızgın
to  be  apparent  thatbelli
to  be  ashamed  thatutanmış
to  be  aware  thatfarkıda
to  be  certain  thatemin *
to  be  clear  thataçık *
to  be  confident  thatemin *
to  be  conscious  thatfarkında
to  be  convinced  thatikna olmuş
to  be  delighted  thatmemnun
to  be  disappointed  thathayal kırıklığına uğramış
to  be  evident  thatbelli, açık *
to  be  excited  thatheyecanlı
to  be  fortunate  thatşanslı
to  be  furious  thatkızgın
to  be  glad  thatmemnun
to  be  happy  thatmutlu
to  be  impressed  thatetkilenmiş
to  be  incredible  thatinanılmaz
to  be  likely  thatolası *
to  be  natural  thatdoğal
to  be  obvious  thataçık *
to  be  odd  thattuhaf
to  be  optimistic  thatiyimser
to  be  pleased  thatmemnun
to  be  positive  thatolumlu
to  be  possible  thatolası *
to  be  proud  thatgururlu
to  be  recommendable  thattavsiye verilebilir
to  be  sad  thatüzgün
to  be  shocked  thatşok olmuş
to  be  sorry  thatüzgün
to  be  strange  that  tuhaf
to  be  sure  thatemin *
to  be  surprised  thatşaşırmış
to  be  terrified  that  ürkmüş
to  be  thrilled  thatcok korkmus
to  be  unaware  thatfarkında olmayan
to  be  unlikely  thatolası olmayan *
to  be  upset  that  morali bozuk
to  be  worried  thatüzüntülü

 

“THAT” ALAN ISIMLER

 

the  allegation  thatiddia
the  argument  thatiddia
the  assumption  thatvarsayım
the  belief  thatinanç
the  chance  that  şans
the  claim  thatiddia
the  concern  thatendişe
the  conclusion  thatsonuç
the  doubt  thatşüphe
the  evidence  thatkanıt
the  expectation  thatbeklenti
the  explanation  thataçıklama
the  fact  thatgerçek
the  fear  thatkorku
the  hope  thatumut
the  idea  thatfikir
the  impression  thatizlenim
the  indication  thatgösterge
the  miracle  thatmucize
the  news  thathaber
the  notion  thatolgu
the  observation  thatgözlem
the  opinion  thatfikir
the  pity  thatyazık
the  possibility  thatolasılık
the  prediction  thatönceden tahmin
the  premise  thatiddia
the  principle  thatprensip
the  probability  thatolasılık
the  proof  thatkanıt
the  reason  that  neden
the  recommendation  thatöneri
the  relief  thatrahatlama
the  rumour  thatdedikodu
the  shame  thatayıp, yazık
the  stipulation  thatön şart koşma
the  suggestion  thatöneri
(a good)  thing  thatiyi bir şey
the  view  thatgörüş
the  wonder  thatşaşılacak olay

İNGİLİZCE’DE “THAT” ALAN FİİLLER SIFATLAR İSİMLER

Leave a comment