Home > Blog > 1-BEGINNER LEVEL > Modal Verbs (HAVE TO / HAS TO)
[apus_title_heading style=”default” title=”Modal Verbs (HAVE TO / HAS TO)”]

Bir ŞEYİN YAPILMASININ ZORUNLU, GEREKLİ, MECBURİ OLDUĞUNU anlatırken have to kullanılır.
Genel olarak have to, KİŞİSEL OLMAYAN ZORUNLULUKLARI anlatırken kullanılır.

Özne
Olumlu Şekil I
you
we
they
have to clean
get
pick up
have
eat
go
work
I have to clean my room.
You have to get a new book.
We have to pick up the laundry.
They have to have a notebook.
he
she
it
has to He has to eat dinner now.
She has to go to work now.
It has to work.

I have to go to hospital. (Hastaneye gitmeliyim. Gitmek zorundayım.)

Özne
Olumsuz Şekil I
you
we
they
don’t have to work
do
clean
eat
work
go
be
I don’t have to work on Saturday.
You don’t have to do that.
We don’t have to clean the car.
They don’t have to eat pizza.
he
she
it
doesn’t have to He doesn’t have to work tomorrow.
She doesn’t have to go today.
It doesn’t have to be that way

I don’t have to get up early on Sundays. (Pazar günleri erken kalkmak zorunda değilim.)
Soru şekli

Soru Şekil Do         I
you
we
they
         have to clean
get
pick up
have eat
go
work
Do I have to clean my room?
Do you have to get a new book?
Do we have to pick up the laundry?
Do they have to have a notebook?
Does he
she
it
Does he have to eat dinner now?
Does she have to go to work now?
Does it have to work?

You are a student. You have to wear uniform at school.
(Sen bir öğrencisin. Okulda uniforma giymek zorundasın.)
Students have to pass an exam to enter a university.
(Öğrenciler üniversiteye girmek için bir sınavı geçmek zorundadır.)
Drivers have to drive on the left in France.
(Sürücüler Fransa’da sol tarafta araba kullanmak zorundadırlar.)
I have to go to hospital. (Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)
In England, you have to drive on the left (İngiltere’de arabayı sol şeritten sürmelisiniz.)
Ahmet has to wear a tie at work. (Ahmet işte kravat takmak zorundadır.)
Do you have to go? (Gitmen gerekiyor mu?)

Have to diğer BÜTÜN ZAMANLARLA ve modallarla birlikte kullanılabilir.

Özne Yardımcı fiil Esas fiil have Mastar
geçmiş zaman I had to get up early yesterday.
geniş zaman I have to get up early today.
gelecek zaman I will have to get up early tomorrow.
şimdiki zaman She is having to wait.

Exercise “‘ have to’ or ‘has to-had to ‘”
I had to go to hospital last week. I have to get up early tomorrow.
I have to make a phone call now. My auntie has to go shopping now.
Junior has to leave soon. Yesterday I didn’t have money I had to go to the bank.
My sister has to leave soon she has got an appointment.
Christian had to pay a parking fine yesterday.
It was raining in central London I had to buy an umbrella.
You have to do such a thing even if you don’t want to.
I don’t have to get up early on Sundays because I don’t go to work.
You don’t have to come with me. Stay at home

You don’t have to pay in advance. You can pay me next month.
If you want to earn a lot of money you have to work hard.
He didn’t know how to use the camera. I had to show him

No comments yet

  • Author
    idealist
    on June 7, 2017 Reply

    Çok hoş olmuş co-admin.. Best work co-admin thank you

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.