Home > Blog > 1-BEGINNER LEVEL > Modal Verbs – WOULD

Modal Verbs – WOULD

Excuse me sir, would you please tell me where the railway station is?
GEÇMİŞTEN BAHSEDERKEN, Geçmiş bir zamanda, GELECEKTEN SÖZ EDERKEN, Şart Kiplerinde
Arzular dile getirirken, KİBARCA SORU VE İSTEKTE BULUNURKEN, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi
durumlarda
da WOULD kullanılır.

WOULD “Genel Yapısı”

özne yardımcı fiil ana fiil
She would (‘d) like milk.
She would not 

wouldn’t

 
 

like lemonade.
Would she like coffee?

Would’un Kullanımı


Teklif ve ricalarda. (-mısın / – mısınız
)


Would you eat some cake? (Biraz kek yer misin?)
Would you help me? (Bana yardım eder misin?)


Gelecek Zaman Hikayesi. (- cekti)


I would study. (Ders çalışacaktım.)
We would meet but we couldn’t. (Buluşacaktık ama buluşamadık.)


Eski Alışkanlıklar (-rdı)


I would visit them. (Onları ziyaret ederdim.)
We would always meet once a week. (Haftada bir kere mutlaka buluşurduk.)

“will”in Geçmişi (-ecek)
They said they would visit us tomorrow. (Yarın bizi ziyaret edeceklerini söylediler.)
She asked if we would support her. (Onu destekleyip desteklemeyeceğimizi sordu.)


Eğer Cümlelerinde
If you had more time, where would you go? (Daha fazla zamanın olsaydı, nereye giderdin?)
If I knew the answer, I would tell you. (Cevabı bilseydim, sana söylerdim.)

No comments yet

  • Author
    idealist
    on June 12, 2017 Reply

    Harika bir anlatım. Teşekkürler

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.