USED TO TEOG

USED TO

  USED TO     USED TO We use “used to” to talk about past habits and for the events we generally do (Used to yu geçmişteki alışkanlıklarımız için ve geçmişte sıklıkla yaptığımız eylemleri anlatmak için kullanırız. She used to get up early but she doesn’t do anymore (O erken kalkardı fakat artık yapmıyor) positives I /We/You/They/He/She/It used to…