to be Fiili Konu Anlatımı

To Be Fiili ni öğrenmeye geçmeden önce İngilizce’de ki subject Pronounları tekrar edelim yada öğrenelim.

I ->Ben
You -> Sen yada Siz anlamında
He -> O
She -> O
It -> O
We -> Biz
They -> Onlar

To Be Fiili Nedir ?

To Be fiili “olmak” anlamını veren İngilizce’de ki en temel yapıdır. am, is, are İngilizce’de olmak anlamı verir. To Be Fiili olarak adlandırdığımız bu yapı en temel gramer yapısıdır. Örneğin; “I am a student” dediğimizde “Bir öğrenciyim” demiş oluruz. Yani bir öğrenci olduğumuzu söyleriz.

I am…….

He is……..

She is……..

It is ……….

We are ……..

You are ……..

They are……….

To Be Fiili Örnekleri

am/is/are (TO BE) Positives

To Be fiili olumlu yapı kullanımları aşağıda ki gibidir.


I am a student. (Ben bir öğrenciyim)

He is a worker. (O bir iş işçi)

She is a teacher. (O bir öğretmen)

It is a table. (Bu bir masa)

We are learners. (Biz öğrenenleriz)

You are crazy. (Sen çılgınsın)

They are hardworking. (Onlar çalışkanlar)

Negatives

Olumsuz yapı kullanımları

I am not a student. (Biz öğrenci değiliz)

He is not a worker. (O işçi değil)

She is not a teacher. (O öğretmen değil)

It is not a table. (O masa değil)

We are not learners. (Biz öğrenenler değiliz)

You are not crazy. (Sen/Siz çılgın değilsiniz)

They are not hardworking. (Onlar çalışkan değiller)

Questions

Soru yapısı kullanımları

Am I a student? (Ben bir öğrencimiyim?)

Is he a worker? (O bir işçimi?)

Is she a teacher? (O bir öğretmen mi?

Is it a table? (O bir masamı?)

Are we learners? (Biz öğrenenler miyiz?)

Are you crazy? (Sen/Siz çılgın mısın/mısınız?)

Are they hardworking? (Onlar çalışkan mı?)

To Be Fiili Kısa Kullanımlar (Short Forms)

In Postitives (Olumlularda)

I’m……………………

He’s…………………….

She’s……………………….

It’s…………………………

We’re…………………….

You’re………………………

They’re……………………..

In Negatives (Olumsuzlarda)

I’m not………………….

He isn’t…………………….

She isn’t………………………

It isn’t…………………………..

We aren’t……………………..

You aren’t………………………

They aren’t………………………..

Sorularda kısa yapı kullanılmaz.

Te Be Fiili
To be Fiili

Konuyu pekiştirmek için şu bağlantıda ki çalışmaya göz atınız.

Bu dersinizden sonra İngilizce Şimdiki Zaman konusunu çalışınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.