YDS PREP (İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR-COORDINATING CONJUNCTIONS)

October 25, 2014 by in category School English, Uncategorized tagged as , , with 0 and 0
Home > Blog > School English > YDS PREP (İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR-COORDINATING CONJUNCTIONS)

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR
COORDINATING CONJUNCTIONS
İngilizce’de birden fazla sözcüğü, tamlamayı ve cümleyi bağlamaya yarayan bağlaçlara Coordinating Conjuntions denir. Bu bağlaçların yapısını bilmeniz İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilmek için oldukça gereklidir.
Özellikle sınavlara hazrılananların tüm bağlaç türlerini ve yapılarını bilmeleri şarttır. Bağlaçların yapılarını bilerek zaman kazanır ve cümle tamamlama sorularında hangi bağlaçtan sonra veya önce neyin gelmesi gerektiğini bileceksiniz.
AND
(ve)
birden fazla sözcüğü bağlar
iki cümleyi bağlar (genellikle araya virgül gelir)  – Jane and Mike are in the dining room
– It was sonowing heavily , and there was a strom.
– It was sonowing heavily  and there was a strom. (nadiren virgülsüz)
 
BUT
(fakat, ama)
İki anlamı bağlar. Her zaman zıt anlam beklemek gerekir
İki cümle arasında (,) ile kullanılır – This car is beautiful but expensive
– This car is beautiful, but it is expensive.
 
OR
(ya da, yoksa)
iİki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır. – We must hurry, or we will be late
 
SO
(BUNDAN DOLAYI)
İki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır ve ASLA CÜMLEYE SO İLE BAŞLANMAZ!  – Jack was tired, so hewent to bed early
– We are late, so we must hurry
 
FOR
(ÇÜNKÜ)
CÜMLE , FOR + CÜMLE For + İsim
genellikle “for + isim kullanılır” ve “for” dan önce virgül elbette olmaz .
FOR + CÜMLE
“for” iki cümle arasına gelerek ” because” gibi kulalnılabilir, ancak “for” dan önce (,) virgül  kullanmak şarttır !
– I went to the market for some bread. ( ANLAM “İÇİN”)
A) I don’t want to leave İstanbul, for I love to live here
B) I don’t want to leave İstanbul because I love to live here
“a” ve “b” cümlelerinin anlamları AYNIDIR! Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!…
 
YET = BUT
(FAKAT, AMA) “YET”
Cümle sonunda ve Present Perfect tens ile “Henüz” anamında kullanılır.
CÜMLE  , YET CÜMLE
İki cümle arasında (,) virgül ile ” yet” aynen “but” olarak kullanılır.
Yani:
,yet = but  – I have not finished my work yet
a)
She did not study hard, yet she passed all her eaxams
b) She did not study hard, but she passed all her eaxams
“a” ve “b” cümlelerinin anlamları aynıdır. Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!.

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.