Home > Blog > Uncategorized > YDS TEST TEKNİKLERİ

Soru Kökü Anlamı
• According to the writer/ author,… yazara göre….
• According to the passage paragrafa göre…
• It is stated in the passage that…
• It is argued in the passage that…
• It is suggested in the passage that parçada anlatıldığına göre..
• The writer author/ points out that…
• The author argues that…
• The writer explains that…
• The writer suggests that
• The writer is of the opinion that.. yazarın söylediğine göre….
• The passage explains that…
• The passage makes the point that…
• The point made in the passage is that…
• One essential point made in the passage is that… paragrafın anlattığına göre…
• The writer makes the point that… yazarın dediğine göre…
• It is pointed out in the passage that…
• It is explained in the passage that…
• It is suggested in the passage that…
• It is obvious from the passage that…
• It is clear from the passage that… paragrafta anlatıldığına göre
• As (it is) pointed out in the passage,…
• As (it is) mentioned in the passage,…
• As explained in the passage that… paragrafta anlatığına göre…
• We see in the passage that… paragraftan anladığımız üzere..
NOT: YUKARIDA VERİLEN SORU KÖKLERİNİN BİREBİR TERCÜMESİ VERİLMEMİŞTİR. ANCAK SORU KÖKLERİ SINIFLANDIRILARAK BENZER/ AYNI ANLAMA GELENLER BİR ARADA GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖNERİ
Direk çıkarım sorularında hata yapma olasılığınız çok düşüktür. Bundan dolayı özellikle bu sorular üzerinde durun.
2) YORUM SORULARI
Bu sorular sizi uğraştıracak olanlardır. Yorum yaparak seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu soran soru türüdür.
• One understands from the passage that…
• One infers from the passage that… paragraftan anlaşıldığına göre..
• One can/ may conclude from the passage that…
• One can/may infer from the passage that… pargraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre…
• The author concludes that yazarın vardığı sonuca göre…
• From the passage we undewrstand that…
• From the passage we learn that..
• We learn from the passege that…
• We can undewrstand from the passage that…
• We can infer from the passage that… paragraftan anladığımıza göre / kadarıyla…
• As (it) can be understood from the passage…
• As we learn from the passage…
• As we can understand from the passage… paragtaftan anlayabileceğimiz kadarı ile…
• It can be inferred from the passage that…
• It is understood from the passage… paragraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre..
• The passage implies that
• It is implied in the passage that paragrafta kast edildiği kadarı ile
• It is shown in the passage that.. paragtafta gösterildiği kadarıyla…
 
3) ANA FİKİR SORULARI
Parçanın en genel cümlesi onun ana fikridir. Ana fikir sorularının genellikle geniş zamanda olduğuna dikkat ediniz .
İPUCU:
Paragrafta olumsuz bağlaçlar var ise genellikle ana fikir bu bağlaçların içinde cümlededir. However, but, nevertheless, nonetheless, vs, gibi (bakınız; İngilizce Sınav Teknikleri)
 
• The passage is mainly concerned with…
• The pasage largely deals with…
• The main concern of the passage…
• The main subject of the passage…
• The main idea of the passage is that…
• Tha main point of the message is that…
• Tha main argumant of the passage is that…
• The passage describes…
• The passage emphasizes…
• The passage gives a general account of…
• In this passage, the writer has set out…

Add comment

Copyright @2005 English Web Tr MİMOZA BİLİŞİM WEB TASARIM Hizmetleri Ürünüdür.