CAN-ABILITY (-ebilmek) - İngilizce e-bilmek kipi - İngilizce "can" modal
Open chat