Prepositions

Prepositions

In                     =  içinde, -de da                                         in Marmaris
On                   = Üstünde, -de, -da                           on the table
At                    = Yanında, yakınında, -de, -da               at the door
Under             = Altında,                                           under these conditions
Over                = Üzerinde                                                 over the city
Into                 = İçeri doğru                                      go into the room!
Out of              = Dışarı doğru,                                         come out of the car!
Between          = Arasında,                                        between the trees
Next to            = İlerisinde,                                                next to the bank
Behind            = Arkasında                                      behind the door
In front of        = Önünde                                                 in front of the car
Across            = Karşısında                                      walk across the street
Along              = Boyunca                                                  along the road
Up                   = Yukarı doğru,                                come up
Down              = Aşağı doğru                                          go down

 

in =>  içinde, -de da

We spent our holiday in Turkey
He lives in a small village.
I saw him in the street.
The man in the photograph is my uncle.
Gaziantep is in the south east of Turkey.
I was in the bed.
Jack is in prison.
Sally is in hospital.

 

at => Yanında, yakınında, -de, -da

She is waiting at the bus stop,
The teacher is at the blackboard.
Somebody is at the door.
Jane is at the window,
My father is at work now.
I am at home now.
Jim is a student at university.

Prepositions Zamanlarda kullanımı

In:    in 1881
in May
in the summer of last year
in the morning

On:  on Monday
on Christmas Day
on my birthday
on the 8th of March

At:   at 2.00 PM.
at lunch time
at noon
at the midnight

Konunun daha geniş anlatımını British council sitesinde bağlantıya tıklarsanız bulabilirsiniz.

 

Sitemizdeki gramer konularının tümüne ilgili bağlantımızın üzerine tıklarsanız ulaşabilirsiniz.

[grammar-test id=”2″]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.